Matti
Toijala
Market
Uskali
Heikki
Tuomaanp
Maria
Yrjönt
Mikko
Ärölä
Valpuri
Puntus


Yrjö
Riippa
Riitta
Heikint


Jaakko
Kallio
Yrjö
Harjainen
Maria
Heikkilä
Erkki
Päykkä
Kristin
Liukko
Matti
Kyttä
Tuomas
Toivo
Peata
Pukki


Mikko
Kaaki
Maria
Kallo
Heikki
Poti
Kaarina
Laurila
Juho Toijala
1730 - 1810
Krist Tiehovi
1732 - 1781
Mikko Ärölä
1728 - 1799
Anna Seiväs
1730 - 1812
Maria Kallent
1721 - 1794
Heikki Kallio
1731 - 1764
Krist Harjain
1731 - 1804
Antti Hyvätti
1722 - 1814
Anna Kukko
1727 - 1778
Mikko Backm
1734 - 1789
Kirsti Heikint
1731 - 1732
Matti Toivo
1714 - 1763
Valpuri Matint
1736 - 1806
Juho Kallio
1718 - 1781
Maria Poti
1715 - 1775
Heikki Tiehovi
1752 - 1816
Maria Rättälä
1754 - 1836
Juho Riippa
1754 - 1822
Kaisa Kallio
1762 - 1827
Heikki Hyvatti
1749 - 1818
Matti Toivo
1764 - 1835
Kaisa Kallo
1750 - 1819
Juho Tiehovi
s. Vesilahti 21.6.1784, k. siellä 17.12.1849
Kaisa Yli-Tomtila
s. Vesilahti 8.4.1797, k. siellä 15.2.1868
Heikki Wahlsten
s. Vesilahti 9.1.1792, k. siellä 17.4.1868
Anna Yli-Kauppila
s. Punkalaidun 18.6.1792, k. Vesilahti 8.1.1877
Jooseppi Tiehovi, Hakala
s. Vesilahti 23.6.1831, k. Helsinki 9.5.1900
Maria Katarina Wahlsten
s. Vesilahti 16.2.1831, k. siellä 19.7.1916
Elina Hakala
s. Vesilahti 14.11.1861, k. Lempäälä 14.6.1926
Edellinen esivanhempaintaulu