Nuutti
Raija
Kaarina
Suojala


Matti
Hinkka
Kristiina
Matintytär


Kalle
Porila
Liisa
Kokkila


Erkki
Vilppula
Sipi
Laatu
Riitta
Pauhari
Martti
Tolppa
Perttu
Myllykylä
Market.
Jaakontytär
Juho Raija
1658 - 1748
Elin Lukkarla
1661 - 1729
Kaap Hinkka
1665 - 1743
Kirst Kemmola
1663 - 1746
Iisakki Porila
1672 - 1753
Saara Costma
1674 - 1764


Matti Vilppula
1675 - 1756
Markett Sipilä
1680 - 1755
Tuom Tolppa
1671 - 1729
Liisa Myllykylä
1682 - 1767
Jaakko Tyrni
1700 - 26.10.1757
Sofia Matintytär
1700 - 2.12.1763
Matti Raija, Hinkka
17.2.1703 - 25.2.1777
Maria Hinkka
18.10.1708 - 23.11.1789
Juho Porila
6.12.1703 - 28.10.1781
Katariina Juhontytär
1703 - 19.2.1779
Pekka Vilppula
11.12.1710 - 4.11.1774
Liisa Tolppa
25.10.1710 - 10.12.1783
Erkki Jaakonpoika Tyrni, Hinkka
s. Hauho 1729, k. Sääksmäki 5.3.1813
Eeva Kristiina Hinkka
s. Sääksmäki 5.7.1735, k. siellä 27.5.1806
Juho Juhonpoika Porila
s. Sääksmäki 21.3.1728, k. siellä 10.8.1799
Maria Pekantytär Vilppula
ka. Akaa 29.4.1733, k. Sääksmäki 12.6.1809
Kaapriel Hinkka
s. Sääksmäki 1.2.1752, k. siellä 3.1.1836
Elisabeth Porila
s. Sääksmäki 26.11.1759, k. siellä 17.11.1833
Erkki Hinkka
s. Sääksmäki 19.1.1791, k. siellä 14.9.1838
Edellinen esivanhempaintaulu