Markku
Kouvo


Olof
Barck
Anna
Kempe
Vanh
14-1295

Matti
Pentinp
Maisa
Jonkka


Heikki
Näntö
Magdal
Simontyt


Jaakko
Eskola
Kaisa
Matintyt
Vanh
12-2029

Matti
Viikari
Riitta
Tuomaant


Sipi
Perttula
Aune
Pertuntyt
Juho
Jaakola
Kerttu
Heikint
Tuomas Rasi
Rasin isäntä
Nils Barck
1620 - 1683
Ma Walstenius
1630 - 1710
Heikki Pihko
Simolan isäntä
Kaisa Yrjont
1637 - 1709


Matti Näntö
1630 - 1675
Valp Paavont
1630 - 1681
Juho Eskola
Eskolan isäntä
Kaisa Pappila
1636 - 1709
Pertti Viikari
Viikarin isäntä
Kerttu Juhont
1650 - 1697
Yrjö Perttula
Perttulan isäntä
Valp Jaakont
1646 - 1720
Jaakko Rasi
Rasin kruununtilallinen 1687-1730
Heikki Simola
Simolan perintötilallinen 1700-29
Antti Näntö
Näntön perintötilallinen 1679-1722
Elisabet Eskola
s. 1659, h. Tyrvää 14.9.1702
Yrjö Viikari
1677 - 1703
Aune Perttula
1681 - 1719
Juho Rasi
Punkalaitumen Talalan Rasin kruununtilallinen 1731-54
Maria Simola
s. Punkalaidun 18.3.1709, k. siellä 6.5.1790
Matti Näntö
Jalasjoen Viikarin perintötilallinen 1723-50
Maria Viikari
s. Punkalaidun 19.5.1702, k. siellä 1.1.1759
Matti Rasi
Punkalaitumen Talalan Rasin perintötilallinen 1755-1790
Maria Viikari
s. Punkalaidun 5.3.1741, k. siellä 8.4.1763
Matti Rasi
s. Punkalaidun 22.8.1762, k. siellä 26.8.1809
Edellinen esivanhempaintaulu