Alkuun
Amnelin
Antti s.1729
Antti s.1676
Håkan s.1644
Jaakko s.1753
Kaisa s.1753
Kaisa s.1700
Kaisa s.1726
Paulus s.1707
Cannelin
Elisabeth s.1705
Simo s.1674
Djäkn
Ingeborg 20
Karin 20
Klaus 21
Lydeke 22
Eichman
Helena 12
Jacob 13
Casper 14
Esping
Agneta 16
Elias 16
Karin 15
Klemet 17
Fincke
Katarina 21
Finno
Margareta 14
Henrik 15
Jaakko 16
Garp
Kristina 21
Ichtydius
Brita 13
Jacob 14
Mathias 15
Jempsonius
Elisabet s.1676
Laurentius s.1621
Paul 12
Kempe
Anna s.n.1600
Klöfverblad
Elisabet 14
Juhana 16
Otte 15
Otte 17
Kurki
Birgitta 19
Jeppe 20
Liminginius/Lithovius
Anna s.1602
Henrik s.1540
Johannes s.1570
Lasse s.1500
Maukonen
Kirsti 14
Johannes 15
Matti 15
Paavali s.1597
Myller
Henrik 17
Margareta 16
Raumannus
Erik s.1627
Riitta s.1646
Sigfrid k.n.1630
Roth/Rothovius
Arvid s.1615
Birger s.n.1540
Elin 14
Hans s.1580
Laurentius s.n.1520
Margareta s.1655
Steen/Stenius
Anna 13
Kristina s.1648
Martti s.1610
Riitta
Tuomas s.1580
Tavast
Karin 18
Henrik 19
Nils 20
Olof 21
Tholk
Lauri 21
N. N. 20
Walstenius
Johan s.1595
Katarina 13
Maria s.1630
Petrus s.1550
(Åkerman/Sursill)
Dordi 17
Erik s.17
Kristina 15
Magdalena 16
Öster 16

Alahärmä

Ala-Viitala
Eeva s.1670
Brask
Maria s.1704
Niilo s.1702
Sofia s.1744
Ek
Kustaa s.1768
Matti s.1727
Matti s.1796
Huhtala
Kerttu s.1580
Olavi s.1580
Hurtig
Maria s.1766
Härmä
Erkki s.1555
Esko s.1535
Heikki s.1490
Mauno s.1460
Olavi s.1580
Kunnari
Erkki s.1660
Erkki s.1637
Vappu s.1627
Olavi s.1580

Huittinen

Kanni
Margereeta 15
Riitta 14
Tuomas s.1632
Tuomas 14
Tuomas s.n.1520
Valpuri k.1698
Yrjö 15

Isokyrö

Backman
Bertel 1642
Jöran k.j.1690
Pelander
Jaakko s.1779
Erkki s.1748
Reini
Brita 14
Filip 18
Matti 16
Matti 15
Pentti k.n.1583
Ringman
Katariina s.1754
Talso
Tuomas 17
N.N 16
Vaismaa
Antti k.1640
Bertel k.n.1643
Erkki k.1590
Heikki 17
Tuomas k.n.1604
N.N 14

Joroinen

Janhonen
Kalle s.1708
Kalle s.1671
Kaipainen
Kaarina s.10

Jääski

Kettunius
Anna 12
Antti 14
Perttel k.1634

Kaarlela

Backman
Anders s.1759
Lidsle
Anna s.1693
Anna s.1731
Johan s.1633
Olavi s.1680
Strang
Anna s.1680
Antti s.1640
Martti s.1681
Mikko s.1710
Kaarina s.1734
Kaarina s.1712

Kauhava

Enberg
Elias s.1725
Grönfeld
Kaapriel s.1683
Maria s.1724
Sofia s.1681
Hurtig
Elias s.1746
Maria s.1746
Ruotsala
Vendela s.1721
Öhman
Juho s.17??
Maria s.1746

Keuruu

Hoskari
Anna s.1739
Anna 14
Heikki s.1701
Jaakko s.1679
Jaakko 12
Jaakko 14
Juho s.1651
Maria s.1714
Maria 12
Matti 13
Matti 15
Sofia 11
Häkkinen
Mikko s.1744
Janhonen
Kalle s.1708
Kustaa s.1770
Kaakkolahti
Aapo s.1768
Sofia s.1767
Kollberg
Antti s.1721
Elin s.1749
Kaarina s.1721
Riitta s.1756
Manninen eli Korkatti
Anna s.1710
Matti 12
Samuli s.1679
Liukko
Maria s.1712
Maria s.1681
Samuel 11
Sipi s.1706
Sipi s.1680
Valpuri s.1656
Manninen
Heikki 11
Heikki 12
Riitta 11
Sofia s.1681
Mäenpää
Margareeta s.1764
Nyberg
Maria s.1714
Maria s.1669
Pertti s.1674
Suojärvi
Liisa s.1706
Taneli k.n.1741
Wilckman
Antti 10
Maria 10

Kruunupyy

Viikari
Risto s.1642
Risto s.1617
Hans s.1675

Kuortane

Kaltiainen
Marketta 13

Kuru

Koski
Anna 16
Kerttu 15
Martti 15
Perttu 16
Vappu 13
Vappu 14
Yrjö 14
Karjula
Perttu 16
Tuomas 17

Lappajärvi

Ena/Söderena
Antti s.1707
Juho s.1640
Kirsti s.1645
Maria s.1733
Mikko s.1674
Riitta s.1706
Girs
Antti s.1612
Hannu s.1641
Marketta s.1666
Margetta s.1621
Hämäläinen
Marketta s.1585
Keisari
Marketta s.1617
Vilppu s.1562
Kiilunen
Antti s.1567
Erkki s.1620
Jooseppi s.1685
Paavo s.1547
Reko s.1587
Tuomas s.1655
Koukkari
Juho s.1607
Malin s.1657
Pietari s.1577
Riitta s.1607
Lassila
Kerttu 13
Tuomas s.1657
Laukkonen
Maria s.1647
Leskinen
Saara s.1747
Simo s.1705
Matti s.1666
Pellinen
Kaarina s.1642
Pesonen
Marketta s.1674
Pokela
Riitta s.1617
Pynttäri
Juho s.1718
Juho s.1679
Matti s.1643
Pietari s.1600
Simo s.1579
Puumala/inen
Margareeta s.1683
Marketta s.1648
Tuomas s.1611
Savolainen/Suokko
Liisa s.1704
Jaakko 11
Markku s.1640
Sorvari
Marketta s.1645
Spangar/Skerufors
Helga s.1579
Riitta s.1676
Tuomas s.1657
Markku s.1616
Strang
Heikki s.14
Helga s.1631
Juho s.1667
Kaarina s.1734
Kaarina 10
Liisa s.1690
Martti s.1620
Martti s.1601
Mikko 10
Torpp
Helga s.1613

Lapua

Hiipakka
Erkki s.1719
Lahti
Liisa s.1740
Erkki s.1719
Maria s.1714

Multia

Multia eli Mämmi
Barbro 13
Lauri 13
Tuomas e.v.1731
Valpuri k.1742
Vappu k.1730
Yrjö s.1681
Uura
Anna s.1719
Tuomas s.1703
Vappu s.1741
Väätäinen
Anna k.1703
Anna 12
Heikki s.1701
Heikki k.1704
Heikki 12
Maria s.1728
Matti s.1725
Sofia s.1694

Mänttä

Kiesinen
Antti 14
Antti 13
Heikki k.1707
Heikki s.1700
Riitta k.1702
Riitta 12
Riitta 13
Sofia s.1701
Yrjö k.1662
Lyhdeniemi
Maria s.1731

Paimio

Henrikintytär
Brita 15
Jaakontytär
Margareta 16
Johanpoika
Martti k.1588/89
Matintytär
Riitta 17
Martinpoika
Henrik k.1617

Pedersöre

Abbors
Christina s.1749
Risto s.1705
Erkki s.1763
Hans s.1645
Jaakko s.1746
Margareta s.1772
Marketta 12
Maria s.1666
Maria s.1794
Backman
Anders s.1791
Johan s.1824
Lillsandsund
Jaakko s.1746
Läspä
Mikko s.1727
Rajby
Saara s.1729
Skutnäs
Anna s.1704
Heikki s.1699
Kaisa s.1765
Liisa s.1732
Mikko s.1727
Södö
Isak 11
Kristina 11
Maria s.1706

Pihlajavesi

Asplund
Sipi s.1701
Backman
Armas s.1926
Kaarle s.1880
Kaarlo s.1904
Matti s.1858
Häkkinen
Mikko 8
Katajamäki
Juho s.1797
Kiviranta
Juliaana s.1857
Katariina s.1833
Mikko s.1828
Kolehma
Anna s.1719
Elias s.1686
Kömi
Erkki s.1687
Juho 11
Matti 12
Lahtinen
Heikki s.1862
Lehtomäki
Antti s.1755
Kristiina s.1787
Kaarina 9
Matti s.1729
Matti s.1788
Mikko s.1828
Riitta s.1756
Minkkinen
Yrjö s.1692
Mäenpää
Juho s.1731
Margareta s.1764
Nenonen
Erkki k.1708
Maria s.1705
Pellinen
Vappu 12
Pöytäkangas
Juho s.1797
Vilhelmiina s.1840
Reinikka
Aapo s.1768
Heikki s.1775
Juho s.1725
Juho s.1747
Juho s.1797
Kaisa k.n.1702
Kirsti s.1700
Liisa s.1805
Matti h.1732
Sofia s.1761
Yrjö s.1692
Rekola
Kaarina s.1706
Katariina s.1754
Kirsti s.1715
Martti s.1662
Riitta 12
Tuomas 12
Tuomas s.1699
Tuomas s.1729
Rönbäck
Matti s.1729
Somppi
Helka 14
Juho s.1703
Maria s.1670
Matti k.1690
Matti s.1668
Pekka 15
Pekka 14
Pekka k.1671
Riitta 12
Riitta 13
Vappu s.1729
Tiusala
Kirsti k.1744
Yltiä
Sipi s.1701

Pohjaslahti

Mononen
Elina 14
Heikki 13
Juho 12
Klemetti 15
Margareeta 13
Matti 16
Matti 14
Riitta s.1681

Punkalaidun

Seppä
Klemetti 16
Martti 17
Olavi 18

Pälkäne

Kokkola
Erkki s.n.1540
Niilo s.n.1480
Olavi s.n.1510
Olavi 19
Pietari s.n.1580
Lassila
Elisabet s.n.1610
Yrjö s.n.1580
Reuter
Elisabet s.1625
Lasse s.1610

Ruovesi

Kapoinen
Pietari 15
Kukonpohja
Antti s.1684
Juho 14
Lauri 13
Matti 1655
Pekka 12
Pietari 15
Riitta s.1745
Riitta 11
Saara 10
Suniva 13
Tapani 11
Persoi
Juho 14
Lauri 13
Pekka 12
Pohjaslahti
Maria s.1676
Rikala/Rikalainen
Riitta s.1707
Erkki s.1650
Heikki s.1620
Vappu 11
Heikki 12
Helka 12
Erkki 13
Matti 14

Saarijärvi

Minkkinen
Anna s.1665
Anna 12
Heikki 14
Matti s.1664
Matti 13
Riitta 13
Yrjö s.1692
Yrjö 12

Soini

Hautamäki
Katarina s.1800
Isomäki
Mikko s.1794

Sääminki

Agander
Jacob 12
Maria s.1690
Mårten 13
Thomas k.1705
Krogerus
Maria s.1650
Olaus 13
Samuel k.1674

Töysä

Akkala
Joonas s.1706
Liisa s.1706
Maria s.1758
Maria s.1791
Matti s.1755
Herrainen/Herrala
Erkki 13
Heikki 14
Lauri 15
Huutoniemi
Antti s.1719
Elisabet s.1776
Helena s.1717
Kaapo s.1747
Maria s.1689
Marketta 1672
Simo s.1660
Yrjö s.1692
Kaltiainen
Marketta 13
Pelander
Jaakko s.1779
Katariina s.1804
Lamminmäki
Antti s.1779
Susanna s.1820
Sormunen
Lauri 16
Paavo 16

Uusikaarlepyy

Marken
Juho s.1767
Susanna s.1769
Ådal
Anna s.1798
Susanna s.1824

Vaasa

Backman
Jöran k.j.1690
Erkintytär
Brita 12

Veteli

Isokainu
Antti s.1640
Erkki s.1622
Juho s.1612
Liisa s.1629
Riitta s.1612
Lång
Antti s.1540
Hanni s.1570
Hanni s.n.1520
Erkki s.1621
Kaisa s.1597
Matti s.1590
Riitta s.1682
Löija
Heikki s.1619
Kaisa s.1590
Lauri s.1589
Meriläinen
Antti s.1597
Hanni s.1621
Kreeta s.1628
Liisa s.1694
Pietari s.1563
Vappu s.1650
Rauma
Erkki s.1763
Erkki s.1722
Maria s.1733
Mikko s.1686
Riitta s.1686
Saari
Liisa s.1640
Salo
Antti s.1622
Antti s.1570
Erkki s.1622
Erkki s.1565
Hannu s.1540
Juho s.1660
Kaisa s.13
Kristiina s.1665
Kirsti s.1598
Lauri s.1595
Liisa s.1616
Maria 11
Matti s.1645
Niilo s.1685
Niku s.1590
Olli s.1510
Savo
Heikki s.1650
Leena s.1619
Riitta s.1686

Vilppula

Kopare
Anna s.1666
Jaakko 12
Nuutti 14
Olavi 13
Riitta 13
Vappu 12
Loila-Markkula
Anna s.1666
Joonas s.1673
Vappu s.1703
Loila-Yrjölä
Marketta k.1697
Samuel k.1706
Löytänä/Hokkanen
Kaarina 14
Kaisa 12
Kristiina 15
Niilo 13
Niilo 15
Lauri 14
Lauri 16
Löytänä
Anna s.1694
Heikki s.1646
Riitta 12
Kaisa s.1673
Tapani s.1670
Posti
Iisakki k.e.1730
Kirsti k.1732
Matti k.1707
Vappu 12

Virrat

Maunu
Anna s.1709
Antti s.1733
Elisabet s.1777
Heikki 11
Juho 10
Kaisa 11
Lauri 12
Marketta 12
Pietari s.1710
Riitta 10

Vöyri

Agander
Maria s.1690
Backman
Gabriel s.1691
Maria s.1690
Samuel s.1672
Samuel s.1712
Lomenia/Lomenius
Margareta 12
Maria 11
N.N. 12

Ylistaro

Antinpoika
Pertti 1711
Hiipakka
Elisabeth k.1683
Philip 14
Lahti
Ambrosius k.1613
Louko
Antti 15
Antti 14
Jussi 16
Heikki 17
Matintytär
Susanna 1709
Ringman
Katariina s.1754
Juho ??
Liisa s.1721

Ähtäri

Ahonen
Eeva s.1904
Hautamäki II
Antti s.1758
Heikki s.1735
Riitta s.1761
Vappu s.1732
Heinämäki
Matti s.1713
Hietala
Aleksanteri s.1846
Antti s.1780
Hermanni s.1824
Matti s.1760
Hokkala
Maria s.1756
Hyvönen
Anna s.1757
Antti k.1743
Antti 14
Antti 12
Helena s.1731
Kaisa s.1725
Kaisa s.1759
Kerttu 14
Heikki 13
Marketta 13
Maria 12
Paavo 15
Vappu s.1700
Yrjö s.1722
Hämeenniemi
Anna s.1725
Erkki s.1687
Juho s.1748
Kaisa s.1777
Yrjö s.1715
Isomäki
Erkki s.1824
Eveliina s.1859
Hanna s.1847
Heikki s.1806
Vilhelmiina s.1869
Jussila
Anna 12
Antti 10
Erkki 12
Liisa 10
Maria s.1763
Maria 11
Maria s.1680
Riitta s.1680
Tuomas 11
Vappu 11
Yrjö 11
Yrjö s.1722
Kaltiainen/Halttunen
Maria 11
Tuomas 12
Yrjö 11
Halttunen/Kaltiala
Maria s.1750
Tuomas s.1703
Kankaanpää
Pekka s.1747
Sofia s.1785
Kauppala
Anna s.1797
Sofia s.1755
Tuomas s.1753
Tuomas s.1726
Kivistö
Elisabeth s.1823
Erkki s.1787
Juho s.1758
Koivula
Erkki s.1760
Heikki s.1725
Heikki s.1785
Korkealehto
Dorli 14
Helga 13
Niilo 13
Perttu 14
Korsumäki
Antti s.1678
Antti s.1718
Antti s.1748
Helena s.1784
Maria k.1722
Riitta s.1679
Tuomas s.1641
Kukonmäki/ Kukkola
Heikki s.1725
Heikki 13
Erkki 12
Erkki s.1692
Klemetti 1679
Maria s.1701
Maria 1684
Maria 12
Marketta 13
Susanna s.1732
Luostarinen
Erkki 15
Lahtinen
Heikki s.1862
Lipponen
Heikki s.1681
Liisa k.1747
Maria s.1733
Marketta s.1699
Sipi s.1700
Martikainen
Mikko 12
Mesimäki
Erkki s.1760
Heikki s.1782
Iisakki s.1824
Kaisa s.1789
Moksu eli Tiainen
Anna s.1712
Anna 12
Anna 13
Barbro 12
Elias s.1673
Elisabeth s.1705
Erkki s.1732
Juho s.1710
Kirsti s.1689
Maria s.1738
Maria 11
Maria 13
Marketta 14
Matti s.1706
Matti 13
Niilo 14
Olavi 13
Perttu 12
Sofia k.1747
Vappu s.1726
Vappu 12
Mäki eli Hankola
Heikki 14
Marketta 13
Sipi 13
Sipi 15
Ollikainen/Ollikkala
Antti s.1722
Elisabeth s.1827
Erkki s.1736
Helena s.1759
Juho s.1796
Kaisa 12
Kaisa s.1712
Kustaa s.1748
Kustaa s.1773
Liisa s.1699
Liisa s.1740
Liisa s.1770
Maalin 13
Maisa 14
Maria s.1728
Matti 11
Matti s.1696
Matti s.1717
Matti s.1767
Paavo 14
Paavo 13
Paavo 12
Sohvi s.1799
Tapani 13
Pakari
Elisabet s.1732
Jaakko s.1728
Juho 13
Maalin 13
Olavi 14
Pekka 15
Pekkanen
Riitta s.1761
Yrjö s.1731
Pirttimäki
Heikki s.1693
Liisa s.1702
Marketta s.1669
Matti s.1664
Vappu s.1719
Pylkäs
Maria s.1710
Rämälä
Heikki 1696
Heikki 1730
Kaisa s.1675
Sofia 1700
Sofia s.1732
Tuomas s.1726
Savola/Savolainen
Matti 12
Paavo 14
Samuli 13
Riitta 14
Risto 11
Maria 12
Samuli s.1679
Vappu 12
Yrjö s.1722
Sipilä
Heikki s.1730
Helena s.1731
Liisa s.1759
Soini
Erkki 14
Marketta 14
Klemetti 15
Helena 15
Ståhl
Tuomas s.1753
Suihko
Antti s.1680
Erkki s.1731
Erkki k.1708
Helena s.1717
Kaisa s.1711
Kerttu 14
Marketta 12
Matti s.1702
Matti k.1744
Paavo 13
Riitta 13
Riitta s.1700
Tapani 14
Tenhunen
Elina 12
Elisabet s.1732
Heikki s.1706
Juho s.1673
Kaisa 12
Liisa s.1677
Maria s.1711
Maria s.1693
Marketta 12
Matti 13
Paavo 12
Samuli s.1679
Sofia s.1730
Tuomas s.1670
Tuomas s.1701
Vappu s.1701
Yrjö 12
Vehu
Antti 14
Antti 15
Antti 16
Antti k.1730?
Kaisa s.1669
Maria k.1697
Maria k.1722
Paavo k.1677
Riitta 14

Ähtävä

Bärklar
Juho s.1727
Juho s.1693
Margareeta s.1692
Susanna s.1769
Borgmästars
Juho s.1767
Kaarina s.1705
Lauri s.1669
Lauri s.1734
Liisa k.1740
Matti s.1705

Genealogia
Ammatit
Hiski
Etunimet
Kirkonkirjat - ArLa
Kirkonkirjat - SSHY
Lyhenteet
Sukuja
Hämeenniemi Juho
Kitunen Martti
Perander Erik
Perander Erkki E.
Perander Erkki J.
Perander Erkki T.
Perander Juho T.
Sukulaisuus
Ehrnroot
Mannerheim
Svinhufvud
Ylppö